Användarnamn:
Lösenord:
Logga in

Sekretess

Vi på Webgains strävar alltid efter att förbättra våra tjänster. I denna utvecklingsprocess utgör dataskydd en mycket viktig del. Det här sekretessdokumentet beskriver de viktigaste aspekterna gällande hur vi samlar in, lagrar och överför personlig information. Webgains arbetar enligt dataskyddslagen från 1998 och följer de åtta etiska principerna.

Vilken personligt identifierbar information samlar Webgains in?
Webgains samlar in och lagrar personlig data (t.ex. namn, address, telefonnummer o.s.v.) om alla personer som registrerar sig som en affiliate eller annonsör på webbplatsen www.webgains.com. Webgains kan dessutom samla in kontaktuppgifter som du har uppgett för att kunna ge dig mer information. Webgains samlar inte in någon information om dig såvida du inte förser oss med den aktuella informationen. Som ett nödvändigt villkor för registrering ger du Webgains tillstånd att samla in och lagra sådan information som vi behöver för att kunna fullfölja våra åtaganden. Vi hyr inte ut eller säljer vidare din personligt identifierbara information till andra företag eller personer utan ditt tillstånd

Hur använder vi informationen?
Webgains använder endast informationen som vi har fått från dig till de syften som du har lämnat den för. Om du till exempel lämnar in ditt CV i samband med att du söker jobb på Webgains, så kommer vi enbart använda den informationen till att utvärdera din lämplighet för det specifika jobbet.

Med undantag för lagenliga ändringar, får du ett e-postmeddelande minst 14 dagar före Webgains genomför eventuella ändringar gällande hur de använder din information.

Var och hur lagras informationen?
Webgains system är utformade med dataskydd som en av nyckelpunkterna. Vår data lagras därför på vår webbserver i en säker datahall i Storbritannien, som är oåtkomlig för obehöriga personer och system. Webbgains anställda har dessutom endast tillgång till din information vid behov. Alla anställda på Webgains har informerats om hur de ska hantera personuppgifter på ett korrekt sätt.

Vad gäller för spårningsinformationen?
Webgains samlar också in webb- och transaktionsdata som rör affiliate-baserade marknadsföringsprogram som utgör grunden i vår verksamhet. Informationen samlas in, överförs och lagras på säkra servrar i en säker datahall i Storbritannien och är oåtkomlig för obehöriga personer och system. IP-adresser lagras inte längre än 24 timmar och används temporärt för att fastställa domäntyper och i vissa fall även geografisk region. Inga kopplingar görs mellan denna information och en besökares identitet.

Om du så önskar kan du även välja att få din transaktionsdata överförd via en krypterad länk. Kontakta oss för mer information.

Webgains placerar en cookie på din kunds dator. En “cookie” är en liten fil med teckensträngar som skickas till datorn när du besöker en webbplats. Denna kan sedan tolkas av våra system och innehåller endast numerisk referensinformation. Den innehåller därmed inga personuppgifter i enlighet med dataskyddslagen från 1988. Cookies upphör att gälla efter en förutbestämd tid och förstörs sedan.

I tillägg samlas anonym information in om alla som besöker den här webbplatsen. Informationen används för att fastställa webbstatistik, trender, o.s.v. och används i ett samlat format. Detta inkluderar sidvisningar, datum och tid samt webbläsartyp. Inga kopplingar görs mellan denna information och en besökares identitet.

Vad gäller för e-postdata?
Vi använder e-postlänkar på webbplatsen för att du enkelt ska kunna kommunicera med oss. När vi skickar ett svar till dig via e-post är det endast i syfte att besvara ditt ärende.

Vad gäller för övriga länkar på webbplatsen?
På den här webbplatsen finns länkar till andra webbplatser. Observera att när du klicka på en sådan länk kommer du att föras vidare till andra webbplatser som Webgains inte har någon kontroll över. Webgains kan inte ansvara för inhämtning av data från webbplatser som står utanför vår kontroll.

Kan jag få en kopia av min data?
Ja. Skicka ett e-postmeddelande till , eller ett frankerat och adresserat kuvert med ett följebrev till Webgains Ltd, 3rd Floor Buchanan House, 30 Holborn London EC1N 2HS